632/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 2 a § lagen om skifte inom planläggningsområde

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 a § lagen den 20 februari 1960 om skifte inom planläggningsområde (101/60), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 8 mars 1991 (502/91 och 507/91), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom den sistnämnda lagen, som följer:

2 a §

En kommun och vederbörande verksamhetsenhet vid lantmäteriverket kan komma överens om att en anställd vid verksamhetsenheten, som uppfyller behörighetsvillkoren för fastighetsingenjören, med sitt samtycke kan utses att vid sidan av sin egen befattning, fungera som kommunens fastighetsingenjör. Kommunen kan också låta en annan kommuns fastighetsingenjör handha fastighetsingenjörsuppgifterna, om kommunerna ingår avtal om detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari1994.

RP 48/93
JsUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.