622/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om temporär ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 50 c § som följer:

50 c §

Vid utfärdande av fordringsbevis är skuldsedel som uppgjorts vid regleringar som avses i lagen om räntestöd till dem som har bostadsskulder och betalningssvårigheter (621/93) fritagen från stämpelskatt.


Denna lag träder i kraft den 15 juli1993.

Denna lag tillämpas 1993-1995 på skuldsedlar som uppgjorts vid regleringar som avses i lagen om räntestöd till dem som har bostadsskulder och betalningssvårigheter.

RP 55/93
MiUB 6/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.