603/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av växellagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i växellagen av den 14 juli 1932 (242/32) 96 § och

ändras 93 § som följer:

93 §

Domstol i växelmål är tingsrätten på den ort där gäldenären bor eller anträffas eller där växeln är ställd att betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 79/93
LaUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.