597/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om inrättande av vissa bostadsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 10 augusti 1973 om inrättande av vissa bostadsdomstolar (646/73) som följer:

1 §

För behandling av tvistemål som föranleds av hyresförhållanden, inrättas en särskild avdelning, som kallas bostadsdomstol, vid tingsrätterna i Björneborg, Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 79/93
LaUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.