590/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Förordning om ändring av 12 § förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 12 § förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/22) som följer:

12 §

Befolkningsregistercentralen skall föra register över religionssamfund med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i föreningslagen (503/89) stadgas om registrering.

Undervisningsministeriet beslutar om registrering av ett nytt religionssamfund och om anteckning i registret av ändringar i ett registrerat samfunds samfundsordning. Befolkningsregistercentralen beslutar om anteckning i registret av andra uppgifter som gäller religionssamfund.

Undervisningsministeriet skall för anteckning i registret omedelbart meddela befolkningsregistercentralen de beslut som ministeriet fattat med stöd av 2 mom.

Befolkningsregistercentralen skall omedelbart meddela undervisningsministeriet och religionssamfundet eller dess församling när samfundet, församlingen eller ändringen i samfundsordningen har antecknats i registret.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.