578/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Förordning om ändring av 1 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1993

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. förordningen den 29 januari 1993 om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1993 (116/93) som följer:

1 §

Arbetsgivares för 1993 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:


4) då någon annan än en i 1, 2 eller 3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

a) lönen betald före den 1 juli 1993

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
3,85 62,338 37,662

b) lönen betald den 1 juli 1993 eller därefter

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
3,85 62,338 37,662
5,45 73,394 26,606
6,35 77,165 22,835

Arbetsgivares för 1993 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
65,0 35,0

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och den tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som influtit efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.