577/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Förordning om ändring av förordningen om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 mom. förordningen om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift av den 30 december 1992 (1664/92) som följer:

1 §

Av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet utgör beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift för en privat arbetsgivare och ett sådant statligt affärsverk på vilket lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas

3,85 procent mellan den 1 januari och den 31 december 1993,

om beloppet av de regelmässiga avskrivningar som affärsverksamhet idkande, vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställda beskattning och som han gjort på an- skaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, likväl varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner, utgör beloppet

3,85 procent mellan den 1 januari och den 30 juni 1993 och 5,45 procent mellan den 1 juli och den 31 december 1993, eller

om beloppet av de ovan avsedda avskrivningarna varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort över 30 procent av beloppet av de utbetalda lönerna, utgör beloppet

3,85 procent mellan den 1 januari och den 30 juni 1993 och 6,35 procent mellan den 1 juli och den 31 december 1993.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.