573/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om höjning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1993

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 3 § 2 mom. lagen den 30 december 1992 om temporär ändring av folkpensionslagen (1660/92) stadgar om arbetsgivares folkpensionsavgift skall en privat arbetsgivare, enligt vad som därom stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsavgift från den 1 januari till den 31 december 1993 betala 2,40 procent av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet. Har dock beloppet av de normala avskrivningar, som en vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare, vilken idkar affärsverksamhet, uppgivit i skattedeklarationen för den senaste beskattningen och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 300 000 mark och samtidigt minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår betalat i löner, skall avgiftens storlek under det kalenderår som följer på den senast verkställda beskattningen från den 1 januari till den 30 juni 1993 vara 2,40 procent samt från den 1 juli till den 31 december 1993 vara 4,00 procent av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet. Har beloppet av en sådan arbetsgivares ovan nämnda avskrivningar varit större än 300 000 mark och samtidigt över 30 procent av de utbetalda lönernas belopp, skall avgiften från den 1 januari till den 30 juni 1993 vara 2,40 procent och från den 1 juli till den 31 december 1993 vara 4,90 procent av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 86/93
ShUB 15/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.