546/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 6 mom. lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91), som följer:

1 §

Om sameområdets utbildningscentral och om utbildning av lärare för yrkesläroanstalter stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

RP 357/92
KuUB 3/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.