532/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras 4 § 1 mom., 37 § och 42 § 2 mom. förordningen den 30 december 1992 om registrering av fordon (1703/92) som följer:

4 §
Tekniska data

1. Åtminstone följande uppgifter om fordonet skall införas i registret:

a) egenmassa, totalmassa och massa på axel eller boggi,

b) vid behov av tillverkaren tillåten totalmassa som överskrider allmänt tillåtna värden på vägar och massa på axel eller boggi,

c) axelavstånd, axelkonstruktion samt karosserikonstruktion, karosserimaterial och karosserityp,

d) bredd och längd,

e) däckdimensioner eller däckens bärkraftsklass,

f) behövliga uppgifter om sådan utrustning som inverkar på fordonets kategori och grupp samt beskaffenhet eller som skall inberäknas i egenmassan,

g) motorns drivkraft och volym samt anordningar som ökar effekten, i fråga om bilar och motorcyklar motorns effekt och i vilken utsträckning motorn är en lågemissionmotor,

h) antalet sittplatser förutom förarens sittplats och antalet sittplatser bredvid föraren, antalet ståplatser, antalet övriga platser samt vid behov måtten för det utrymme som reserverats för varor,

i) vändskiva eller dragkoppling på lastbilar samt fordon av kategori N2 och N3 för dragning av släpvagnar av kategori O3 eller O4 eller vars totala massa överstiger 3,5 ton,

k) registreringsskyltens längd, samt

l) typ av bromssystem.


37 §
Nationalitetstecken

När ett sådant nationalitetstecken som förutsätts i den internationella vägtrafikkonventionen används på ett fordon skall det uppta bokstäverna FIN i svart på vit ovalformad botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 175 mm och lodräta diameter minst 115 mm. Bokstävernas höjd skall vara 80 mm och streckbredden 10 mm. Till nationalitetstecknet får inte fogas en flagga eller något annat märke.

42 §
Exportregistreringens giltighetstid

2. Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till exportorten eller till färd anslutande sig tillutvandringen av ägaren till ägarens hemort och därifrån vidare till exportorten.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.