518/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om upphävande av 4 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Härmed upphävs 4 § lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/47), sådant nämnda lagrum lyder ändrat genom lagar av den 31 december 1985, den 30 november 1990 och den 6 mars 1992 (1110/85, 1057/90 och 206/92).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

LM 48/92
GrUB 1/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.