517/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om upphävande av 16 § 3 mom. riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Härmed upphävs 16 § 3 mom. riksdagsordningen sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1078/91).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

LM 48/92
GrUB 1/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.