502/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av 43 § lagen om kommunindelning

I enlighet med riksdagens beslut ändras 43 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) som följer:

43 §

Beslut om indelning i röstningsområden fattas och centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna tillsättes av organisationskommissionen, som även i övrigt sörjer för de åligganden som beträffande valen ankommer på fullmäktige.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 29/93
GrUB 2/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.