438/1993

Given i Helsingfors den 14 maj 1993

Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om gränszon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/47) som följer:

5 §

Personer som fyllt femton år får inte färdas eller vistas inom gränszonen utan tillstånd av gränsbevakningsmyndigheterna.


6 §

Skjutvapen och skjutförnödenheter, sprängämnen samt fotografiapparater och fotografiförnödenheter får inte innehas eller användas utomhus inom gränszonen utan särskilt tillstånd av gränsbevakningsmyndigheterna. Tillstånd fordras dock inte för skjutvapen och skjutförnödenheter, sprängämnen samt fotografiapparater och fotografiförnödenheter som innehas på tjänstens vägnar.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

Tillstånd till färdsel och vistelse samt särskilda tillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller högst ett år efter att lagen trätt i kraft.

RP 18/93
FvUB 8/93

Helsingfors den 14 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.