400/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Förordning om ändring av 43 § förordningen om enskilda vägar

På föredragning av trafikministern

fogas till 43 § förordningen den 28 december 1962 om enskilda vägar (690/62), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 25 januari 1993 (72/93), ett nytt 2 mom. som följer:

43 §

Det som stadgas i 1 mom. gäller inte statsbidrag för färjsträckor eller för broar som nedmonteras årligen, utan statsbidragen betalas även 1994 och 1995 till fullt belopp.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993 och gäller till den 31 december 1995.

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.