377/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 april 1993

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Punkalaiduns kommun till Urjala kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Punkalaiduns kommun överförs till Urjala kommun i Koskioinens by lägenheterna Leppäpuro 1:53, Koivikkorinne 1:54, Kalliorinne 1:55, Haaparinne 1:56, Rintee 1:57, Hyrkäs 3:12, Mattila 5:14, Koivuniemi 5:20, Antinkallio 5:22, Kiviniitty 5:23, Hannula 5:24, Rantaniitty 5:25, Peltokorsu 5:26, Kesähuvila 5:27, Matikka 5:28, Suonpää 5:29, Kaitasuo 6:29, Suontausta 7:1 och Kuulammi 7:11 i sin helhet, av lägenheterna Mäki-Marttila 1:47, Marttila 1:48, Vanhaknuutila 5:16 och Uusiknuutila 5:21 skiftena Järventausta och av lägenheten Mäntyrinne 7:12 skiftet Kaitasuo samt de allmänna och samfällda områdena inom det område som utgörs av de lägenheter och lägenhetsdelar som skall överföras.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 april 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. överinspektör
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.