370/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om ändring av 1 och 13 §§ förordningen om vissa examina inom hälsovården

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 24 augusti 1984 om vissa examina inom hälsovården (626/84) 1 § 3 mom. och 13 § 3 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 1 juli 1988 (646/88), som följer:

1 §

I denna paragraf nämnda examina kan avläggas vid Helsingfors universitets, Uleåborgs universitets, Tammerfors universitets och Åbo universitets medicinska fakulteter, vid Jyväskylä universitets gymnastik- och idrottsvetenskapliga fakultet, vid Kuopio universitets medicinska fakultet och samhällsvetenskapliga fakultet samt vid Åbo Akademis samhälls- och vårdvetenskapliga fakultet, vilka i denna förordning benämns utbildningsenheter.

13 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte studerande som godkänts till utbildningsenhet och som har fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska och inte heller studerande som har fått sin skolbildning utomlands. Angående den språkkunskap som krävs av dessa studerande bestämmer utbildningsenheten särskilt. Språkstudierna skall antecknas i examensbetyget.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.