293/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Förordning om ändring av 3 § förordningen angående studentexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 3 § 6 mom. förordningen den 26 september 1947 angående studentexamen (717/47), sådant det lyder i förordningen av den 18 december 1992 (1451/92), som följer:

3 §

Utöver de obligatoriska proven är examinanden berättigad att avlägga högst två extra prov, av vilka provet i matematik, realprovet och prov i främmande språk kan väljas. Om en examinand avlägger modersmålsprovet i samiska är han berättigad att som extra prov också avlägga provet i svenska. En examinand får inte som extra avlägga ett prov i ett ämne som han avlägger som obligatoriskt.Denna förordning träder i kraft den 31 mars 1993.

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.