289/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv

På föredragning av justitieministern

ändras 2 och 3 §§ förordningen den 5 december 1991 om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv (1403/91) som följer:

2 §

Är bouppteckningsvärdet för kvarlåtenskap som har tillfallit staten såsom arv större än 3 000 000 mark, fattas det beslut om överlåtelse eller behållande av egendom som avses i 5 kap. 2 § ärvdabalken av statsrådet i stället för statskontoret.

3 §

Om värdet av den egendom som landskapet Åland enligt 63 § självstyrelselagen för Åland (1144/91) har överlåtit till staten är större än 3 000 000 mark, fattas det beslut om överlåtelse eller behållande av egendom hos staten som avses i 2 § av statsrådet i stället för statskontoret.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.