285/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Lag om ändring av 13 § lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § 5 mom. lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/74), sådant det lyder i lag av den 23 februari 1979 (244/79), som följer:

13 §

I ett annat ärende än ett som avses i 1, 2 eller 3 mom. och som gäller tillämpning av lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal, lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal eller lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner är staten kärande. Kärande är i de fall som avses i 3 a § 1 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal arbetsgivarföreningen eller affärsverket, kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner eller, då tjänstekollektivavtal har ingåtts av en kommun eller en samkommun, en församling, ett församlingsförbund eller någon annan sammanslutning av församlingar, eller, då funktionärskollektivavtal ingåtts av en privat statsunderstödd institution, kommunen, samkommunen, församlingen, församlingsförbundet, sammanslutningen av församlingar eller institutionen eller också förening som företräder tjänstemän, tjänsteinnehavare eller funktionärer.Denna lag träder i kraft den 1 april1993.

RP 362/92
FvUB 2/93

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.