263/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) 10 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 26 februari 1993 (223/93), som följer:

10 §

Vid handelspolitiska avdelningen finns dessutom en enhet för nationella bestämmelser som påverkar utrikeshandeln, en enhet för handlingsprogram för Östeuropa och östra Centraleuropa och sekretariatet för den finska parten i den finsk-ryska kommissionen för vetenskapligt och teknologiskt samarbete.


Denna förordning träder i kraft den 22 mars 1993.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.