252/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 26 och 27 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 26 punkten i lag av den 26 augusti 1988 (774/88) och 27 punkten i lag av den 17 maj 1991 (839/91), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 12 december 1941, den 28 januari 1944, den 8 juli 1961, den 11 december 1964, den 12 augusti 1966, den 16 mars 1979, den 14 juni och den 26 juli 1985, den 20 februari och den 8 maj 1987 och den 20 december 1991 (858/41, 72/44, 388/61, 597/64, 442/66, 320/79, 484 och 653/85, 184 och 483/87 och 1549/91) samt genom nämnda lag av den 26 augusti 1988 och den 17 maj 1991, en ny 28 punkt som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


26) fondverksamhet;

27) verksamhet vid en värdepappersförmedlingsrörelse och ett optionsföretag, fondbörsverksamhet, avtalsmarknadsverksamhet och anordnande av annan offentlig handel med värdepapper samt förande av värdeandelsregister; samt

28) bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt om vilken bestäms genom förordning.

RP 323/92
EkUB 56/92
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (77/92/ETY)

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.