231/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Lag om ändring av 85 § omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 85 § 2 mom. omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) som följer:

85 §

Den registermyndighet som avses i handelsregisterlagen (129/79) skall före utgången av januari och juli utan avgift tillställa länsskatteverket förteckningar över de anmälningarsom under föregående halvår har gjorts om att rörelser har grundats eller upphört.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 259/92
EkUB 51/92

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.