230/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Lag om ändring av 44 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 44 § 2 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1979 (980/79), som följer:

44 §

Den registermyndighet som avses i handelsregisterlagen (129/79) skall före utgången av januari och juli utan avgift tillställa skattebyrån uppgifter om de anmälningar som under föregående halvår har gjorts om inledande av eller upphörande med näring.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 259/92
EkUB 51/92

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.