221/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 26 § sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 26 § sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/87) ett nytt 2 mom. som följer:

26 §
Lagens tillämpning på den som inte är finsk medborgare

En medborgare i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som söker arbete i Finland tillhandahålls dock arbetsförmedlingsservice oberoende av var han är bosatt. En medborgare i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillhandahålls också annan arbetskraftsservice som nämns i 7 § 2 mom. oberoende av var han är bosatt, om han har ingått arbetsavtal om arbete i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 112/92
ApUB 4/92
Bilaga V till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 1612/68

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.