203/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av 3 § förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras 3 § 2 mom. förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/89), sådant det lyder i förordning av den 22 december 1989 (1220/89), som följer:

3 §
Sammansättning

Ordföranden och dennes suppleant samt en annan medlem skall företräda arbetsministeriet, en medlem social- och hälsovårdsministeriet, en sjöfartsstyrelsen samt fyra arbetsgivar- och fyra arbetstagarmedlemmar de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.