202/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av 8 och 10 §§ förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetsministern

upphävs i förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73) 8 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 15 december 1989 (1115/89), samt

ändras 10 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 14 december 1990 (1138/90), som följer:

10 §

Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och åtta andra medlemmar. Till ordförande och vice ordförande kallas tjänstemän som företräder arbetsministeriet. De andra medlemmarna väljs så att fyra företräder arbetsgivarnas och fyra arbetstagarnas centralorganisationer.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.