174/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om ändring av 4 § förordningen om fronttecken

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 4 § 1 mom. förordningen den 25 mars 1988 (256/88) som följer:

4 §

Ansökan om fronttecken skall göras på fastställd blankett och tillställas staben för det militärlän inom vars område sökanden bor. En sökande som bor utomlands skall sända ansökan till staben för det militärlän under vars övervakning han hör, eller i annat fall till staben för Helsingfors militärlän. Ansökan skall tillställas den ovan avsedda staben senast den 31 december 1994.Denna förordning träder i kraft den 17 februari 1993.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.