138/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Förordning om ändring av 20 § förordningen om sprit och alkoholpreparat

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 20 § 3 mom. förordningen den 27 december 1968 om sprit och alkobolpreparat (738/68),

sådant det lyder i förordning av den 8 februari 1991 (293/91), som följer:

20 §

Förbud som gäller försäljning på apotek, meddelas av läkemedelsverket då det finns skäl därtill.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.