123/1993

Utfärdat i Helsingfors den 29 januari 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller statens yrkesläroanstalter, statens yrkespedagogiska lärarutbildningsinstitutioner, statens skolor för hör- och syn- skadade samt rörelsehindrade, skolan Helsingin ranskalais-suomalainen koulu och skolan Suomalais-Venäläinen koulu.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Undervisningen och sådana uppgifter som den förutsätter eller som hänger samman med den såsom förhör, utvärdering, handledning och granskning av lärdomsprov, studierådgivning, studieintyg, betyg över studieprestationer och examensbetyg är av utbildningsmässiga skäl avgiftsfria för ordinarie och privata studerande vid sådana läroanstalter som ordnar grundläggande yrkesutbildning i form av vuxenutbildning samt för studerande inom den pedagogiska grundutbildning för lärare som ordnas av de yrkespedagogiska lärarutbildningsinstitutionerna.

Om elevavgifterna för studerande vid den grundläggande yrkesutbildning, den påbyggnadsutbildning, den läroavtalsutbildning som ordnas i form av utbildning på ungdomsstadiet, för de studerande vid skolan Helsingin ranskalais-suomalainen koulu och skolan Suomalais-Venäläinen koulu samt vid skolorna för hör- och synskadade samt rörelsehindrade stadgas särskilt.

3 §
Prestationer enligt företagsekonomiska grunder

De i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som de i 1 § nämnda läroanstalterna prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) vidare- och påbyggnadsutbildning avlärare

2) separata kurser och utbildningsdagar,

3) produkter och tjänster som framställts eller uppkommit i samband med undervisningen,

4) beställda utredningar och undersökningar,

5) konsultation,

6) arbetsservice,

7) registerutskrifter om studerande mm.

8) uthyrning av lokaler och utrustning som läroanstalterna förvaltar,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material samt

11) annan beställd service.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1993 och gäller till utgången av 1993.

Helsingfors den 29 januari 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Vik. äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.