116/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1993

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Arbetsgivares för 1993 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87), landskapet Åland och de kommunala affärsverken är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,65 59,398 40,602

2) då kommun och kommunalförbund är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,65 59,398 40,602

3) då evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,15 48,466 51,534

4) då någon annan än en i 1, 2 eller 3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
3,85 62,338 37,662

Arbetsgivares för 1993 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
62,3 37,7
2 §

Arbetsgivares under 1993 influtna för 1992 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,0 %
2) arbetsgivares folkpensionsavgift 73,6 %
3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 26,4 %
3 §

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1993, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit den 1 januari 1993 eller därefter.

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.