101/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 9 § patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 mom. patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86) som följer:

9 §
Övergång av rätten till ersättning samt regressrätt

Har den skadelidande rätt till ersättning för patientskada med stöd av någon annan lag, övergår nämnda rätt till den som utgett ersättning enligt denna lag, intill det belopp som denne utbetalt i ersättning. Vad som stadgas här gäller dock inte den skadelidandes rätt att få ersättning med stöd av produktansvarslagen (694/90).Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 251/92
EkUB 52/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.