96/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 4 § prokuralagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § prokuralagen av den 2 februari 1979 (130/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 augusti 1985 (702/85), som följer:

4 §

En prokurist i aktiebolag och andelslag skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte handels- och industriministeriet beviljar aktiebolaget eller andelslaget undantag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 236/92
EkUB 41/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.