93/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 53 och 65 §§ lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 53 § 1 mom. och 65 § 1 mom. lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/91) som följer:

53 §
Behörighetsvillkor för styrelsemedlemmarna och disponenten

Minst hälften av styrelsemedlemmarna samt disponenten skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte handels- och industriministeriet beviljar bolaget undantag.


65 §
Behörighetsvillkor för revisor

En revisor skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vara en sammanslutning som avses i 4 mom. Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara revisor.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 236/92
EkUB 41/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.