28/1993

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 1993

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 11/1992 av det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga i detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Finland och de andra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen från den 1 november 1992 så som därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1993.

Helsingfors den 7 januari 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

RÅDSBESLUT nr 11/19921)

Fattat vid 33:e mötet den 17 december 1992

Ändring av bilaga B till konventionen

Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) I listan i bilaga 2 till bilaga B till konventionen skall texten till HS-position 43.03 ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

2) Ändringen enligt detta beslut skall tillämpas från den 1 november 1992.

3) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

1) Gällande beslut av det gemensamma rådet 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) och tidigare rådsbeslut 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 7/89 (851/89), 1/90 (586/90), 6-9/90 (708/90), 6-7/91 (1315/91), 1/92 (61/92), 8/92 (855/92) angående bilaga B till konventionen.

Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär

1) Till och med den 31 oktober 1994 får hopfogade skinn av sisel (suzluki), grå sibirisk ekorre, hamster, sibirisk jordekorre (burunduki), gul sisel (pechaniky), kinesisk solgrävling (pahmi) och kinesiskt lamm och kinesisk killing enligt HS-position 43.02 användas. 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.