19/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 12 b § lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 b § 1 mom. lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1978 (1066/78), som följer:

12 b §
Motorfordonsförares körjournal

Arbetsgivaren skall ge motorfordonsförare i hans tjänst en individuell körjournal för kontroll av arbetstiden per dygn. Föraren skall föra körjournalen så att av den framgår när arbets-, kör- och vilotiderna samt pauserna börjar och slutar under dygnet. Anteckningen för varje period skall införas i körjournalen genast efter att perioden upphört och innan följande period börjar. I stället för körjournal kan färdskrivare användas.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.