4/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Förordning om upphävande av 34 § folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 34 § folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 13 december 1974 (915/74).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 1993.

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.