1713/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1992

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om prestationer för vilka kontrollcentralen för växtproduktion uppbär avgift

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka kontrollcentralen för växtproduktion uppbär en avgift som den fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) import- och exportinspektioner, som utförs enligt lagen om plantmaterial,

2) i 6 § lagen om plantmaterial avsedda inspektioner, som produktion enligt särskilda villkor förutsätter, samt

3) import- och exportinspektioner, som utförs enligt växtskyddslagen.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, som kontrollcentralen för växtproduktion prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är

1) inspektioner, utlåtanden och undersökningar, som görs på beställning, samt

2) andra specialtjänster och prestationer som kunderna beställer.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Kari Liskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.