1711/1992

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1992

Finansministeriets beslut om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statistikcentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande:

1) böcker, tidningar och förlagstjänster inom statistikensområde;

2) företagsregister- och AS-signumtjänster;

3) av annat än i 2 § avsett material på beställning gjorda utredningar och undersökningar samt intervju- och andra uppgiftsinsamlingstjänster;

4) helhetsservice som gäller uppgörandet av statistik;

5) utbildnings-, informations- och konsulttjänster;

6) datatekniktjänster.

2 §

Enligt företagsekonomiska grunder prissätts även följande prestationer som helt eller delvis baserar sig på statistikcentralens färdiga material:

1) statistiska publikationer samt handböcker om begrepps-, definitions- och klassificeringsstandarder inom statistikväsendet;

2) databas- och övriga on line-tjänster;

3) på beställning gjorda utredningar och undersökningar;

4) telefontjänster;

5) ljuskopior och andra avskrifter.

3 §

Sådana avskrifter av dödsattester som i enstaka exemplar utges till vederbörande myndigheter och försäkringsanstalter samt till den avlidnes närmaste anhöriga är avgiftsfria.

4 §

Avgiftsfria prestationer som statistikcentralen utför är också:

1) statistiska rapporter som följer av internationella förpliktelser;

2) pressmeddelanden;

3) handlednings- och informationstjänster av mindre omfattning;

4) det statistikvetenskapliga centralbibliotekets inhemska utlåning och publikationer enligt bytesavtal.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 december 1995.

Helsingfors den 16 december 1992

Minister
Ilkka Kanerva

Tf. konsultativ tjänsteman
Miliza Vasiljeff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.