1694/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 2 § lagen om Högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. lagen den 22 juli 1918 om Högsta domstolen, sådant det lyder i lag av den 22 december 1949 (804/49), som följer:

2 §

Högsta domstolen består av en president och såsom ledamöter minst 15 justitieråd. Till president och, på framställning av högsta domstolen, till ledamöter och justitieråd utnämner republikens president rättvisa och lagfarna personer, vilka har skicklighet och erfarenhet i domarvärv.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 123/92
LaUB 11/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.