1664/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/78), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 30 december 1991 (1702/91), som följer:

1 §

Av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet utgör beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift för en privat arbetsgivare och sådant statligt affärsverk på vilket lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas 3,85 procent mellan den 1 januari och den 31 december 1993.

Av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet utgör beloppet av socialskyddsavgift för en offentligrättslig arbetsgivare mellan den 1 januari och den 31 december 1993

a) 6,65 procent för staten och för annat statligt verk än ovan nämnda affärsverk, landskapet Åland, kommun och kommunalförbund samt kommunalt affärsverk och

b) 8,15 procent för evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund liksom även för ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.