1647/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 45 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 45 § lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) ett nytt 5 mom. som följer:

45 §
Statsandelsbeloppen det år då lagen träder i kraft

Den statsandel för 1993 års driftskostnader som enligt 12 § beräknats för en kommun minskas per kommuninvånare med ett belopp som statsrådet fastställer med beaktande av den ökning i det totala beloppet av inkomsterna av klientavgifter som beräknas uppstå på basis av förordningen om klientavgifter inom hälso- och sjukvården (912/92).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 291/92
ShUB 46/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.