1628/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om upphävande av 3 a kap. lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 a kap. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), sådant det lyder ändrat genom lagar av den 30 juni 1989 och den 17 maj 1991 (632/89 och 837/91).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Bestämmelser i ett försäkringsbolags bolagsordning samt anteckningar i ett försäkringsbolags aktiebok, aktieägarförteckning, garantiandelsförteckning, aktiebrev, garantiandelsbrev, interimsbevis och talonger samt vänteförteckning och emissionskonton, vilka baserar sig på 3 a kap. lagen om försäkringsbolag, som upphävts i 1 §, blir ogiltiga när denna lag träder i kraft.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.