1624/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 3 § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/91) som följer:

3 §

Rättsinnehavarens namn, hemort och postadress samt vid behov betalningsadress skall införas i förteckningen. Dessutom skall rättsinnehavarens finska personbeteckning anges eller, om sådan inte finns, ett identifikationssignum som värdeandelsföreningen har fastställt. Av identifikationssignumet skall i fråga om fysiska personer framgå deras födelsedatum.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.