1623/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 2 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 2 § 1 mom. lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) som följer:

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

2 §
Koncession

Koncession för optionsföretag skall, om verksamheten inte står i strid med allmän fördel, beviljas ett finskt aktiebolag eller andelslag vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och administration uppfyller de krav som ställs på ett tillförlitligt optionsföretag samt vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och som i sin verksamhet följer ett reglemente som erbjuder placerarna tillräcklig trygghet. Koncession kan även sökas för ett optionsföretag som kommer att bildas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.