1619/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 20 § lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § 1 mom. lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/91) som följer:

20 §
Aktieboken och dess offentlighet

När bolaget är bildat skall styrelsen utan dröjsmål upprätta en aktiebok. I den skall antecknas samtliga aktier i aktiegrupper och nummerföljd, till vilken lägenhet varje aktiegrupp medför besittningsrätt, dagen då aktiebreven har utfärdats, ägarens namn och postadress samt de uppgifter som enligt någon annan lag skall antecknas i den. För fysiska personer skall även antecknas födelsedatum. På begäran skall dessutom antecknas de begränsningar som besittningsrätten till en lägenhet är underkastad enligt någon annan lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.