1616/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) 9 § 1 mom. 9 punkten och 10 § 1 mom. 7 a -punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. 9 punkten i lag av den 27 mars 1987 (351/87) och 10 § 1 mom. 7 a -punkten i lag av den 4 juni 1982 (413/82), samt

ändras 5 § 3 punkten och 6 § 3 punkten,

sådana de lyder i lag av den 29 april 1988 (390/88), som följer:

5 §

I ett öppet bolags grundanmälan skall nämnas


3) alla bolagsmäns fullständiga namn och deras hemort,


6 §

I ett kommanditbolags grundanmälan skall nämnas


3) alla bolagsmäns fullständiga namn och deras hemort,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.