1614/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 10 och 11 §§ föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89) 10 § 3 mom. samt

ändras 11 § 1 mom. som följer

11 §
Medlemsförteckning

Styrelsen skall föra en förteckning över föreningens medlemmar. I förteckningen skall införas varje medlems fullständiga namn och hemort.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.