1594/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om fortsatt giltighet av vissa överenskommelseförordningar som har utfärdats med stöd av 1951 års självstyrelselag för Åland

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 32 § självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1992 (1144/92) och med samtycke av Ålands landskapsstyrelse:

1 §

Följande förordningar, som har utfärdats med stöd av 20 § självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 (670/51), skall fortsätta gälla även efter utgången av år 1992:

1) förordningen den 31 december 1975 om ordnandet av undervisningen vid Ålands handelsläroverk (1042/75),

2) förordningen den 4 februari 1977 om förvaltningen av lönegarantiärenden i landskapet Åland (136/77),

3) förordningen den 5 februari 1988 om handhavande av beredskapsuppgifter inom befolkningsskyddet i landskapet Åland (140/88),

4) förordningen den 18 november 1988 om undervisningen vid Ålands tekniska läroverk (967/88),

5) förordningen den 2 april 1990 om utlåtande enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken i landskapet Åland (315/90),

6) förordningen den 27 april 1990 om hälsovårdsutbildning i landskapet Åland (396/90),

7) förordningen den 23 augusti 1991 om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om exportgaranti (1150/91),

8) förordningen den 23 augusti 1991 om skötseln av virkesmätningen i landskapet Åland (1152/91), samt

9) förordningen den 6 september 1991 om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt utlänningslagen (1175/91).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.