1591/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om lönegaranti

På föredragning av justitieministern

ändras 7 § förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73) samt

fogas till förordningen nya 7 a och 7 b §§ som följer:

7 §

Betalning enligt lönegaranti skall ske på av arbetstagaren anvisat bankkonto eller till av denne uppgiven adress genom förmedling av postgiro inom en vecka efter lönegarantibeslutet.

7 a §

Konkursboet kan med arbetskraftsdistriktsbyråns samtycke ansöka om lönegaranti för arbetstagarnas räkning.

Samtycke till ett förfarande enligt 1 mom. kan ges om

1) arbetsgivarens lönebokföring är tillförlitlig,

2) konkursboet har en tillräcklig teknisk beredskap att omedelbart överföra lönegarantin på arbetstagarnas bankkonton, samt

3) arbetskraftsdistriktsbyrån, konkursförvaltningen och arbetstagarna eller deras representanter har konstaterat att de fordringar som krävs in genom lönegaranti är riktiga till grund och belopp.

7 b §

Lönegarantin betalas till konkursboet till bruttobelopp i det fall som avses i 7 a §. Konkursboet skall då lönegarantin överförs på arbetstagarnas konton samtidigt verkställa förskottsinnehållning på beloppen samt redovisa denna till länsskatteverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.